Kineziológia vizsga

2022.02.08

Kineziológia vizsgatételek

Magyarországon, ha kineziológusként akarsz dolgozni, kineziológus szakvizsgát kell tenned.

A vizsgajelentkezéshez előbb el kell végezned (tetszőleges sorrendben) az általad választott kineziológia tanfolyamokat, valamint sikeres egészségügyi és természetgyógyászati alapmodul vizsgát kell tenned (ezekről lásd a kineziológus végzettségekről szóló bejegyzést).

Sokan kérdezitek, ezért itt is összeszedtem a kineziológus vizsga alap információit:

Kezdjük a hivatalos linkekkel:

Vizsgák főoldala: https://www.enkk.hu/index.php/hun/okt-2/tgy/vizsgak-kepzesek

Dokumentumtár, ahol megtalálod a természetgyógyászati (kineziológus) vizsgához a jelentkezési lapot: https://www.enkk.hu/index.php/hun/kepzesi-kozpont/231-dokumentumtar

A jelentkezéshez szükséges tudnivalók, árak: https://www.enkk.hu/files/dokumentumtar/tgyTaj.pdf

Kineziológia tételsor és ajánlott irodalom: https://www.enkk.hu/files/2o21/KIMtetel-210224.pdf

Milyen is a kineziológia vizsga?

Eddig minden nálam végzett hallgató sikeresen, jeles eredménnyel vizsgázott. Az én érdemem? Nem hiszem. Lelkiismeretesen felkészültek. Megtanulták az elméleti tételeket, ezekben segítséget kaptak tőlem, és jól tudták a 14 alapizom tesztelését. 

A vizsgán gyakorlati feladatként a 14 izom tesztelése szokott lenni, kiegyensúlyozásuk nélkül. Utána a húzott tételekből kell felelned, előtte időt kapsz a vázlatok kidolgozásához. 

Szakmai vizsgára sikeres Természetgyógyászati és Egészségügyi alapmodul vizsga után jelentkezhetsz, ezeket bármely képzőhelynél végezheted. A kineziológia tanfolyam ezektől függetlenül bármikor elkezdhető.

Tapasztalatok szerint a vizsgáztatók támogatóak és jóindulatúak, akin látják a felkészültséget, annak kifejezeten pozitív élményei vannak a folyamatról. Úgyhogy vizsgára fel, itt vannak a tételek:

Kineziológia vizsgatételek és ajánlott irodalom

KINEZIOLÓGIA - Szóbeli tételsor

I. ÁLTALÁNOS KINEZIOLÓGIAI ISMERETEK

 • I./1. A kineziológia fogalma, kialakulásának története, kineziológiai ágak
 • I./2. A kineziológia fiziológiai és energetikai háttere
 • I./3. A meridiánok rendszere, (fogalma, szerepe, jelentősége) kapcsolata az 5 elemmel
 • I./4. A 12+2 fő meridián (lefutása, szerepe, jellemzése)
 • I./5. Az egészség háromszöge a kineziológiában
 • I./6. Energetikai kiegyensúlyozás a kineziológiában
 • I./7. A m. Deltoideus anterior, a Pectoralis major clavicularis (PMC), a m. Latissimus dorsi, a m. Supraspinatus és a m. Quadriceps femoris elhelyezkedése, eredése és tapadása!
 • I./8. A kineziológiai rendszerek, ágak általános jellemzése, sajátosságaik
 • I./9. A TOUCH FOR HEALTH, a THREE IN ONE (ONE BRAIN) és az EDU-K (BRAIN GYM) kineziológiai rendszerek jellemzése
 • I./10. A stressz hatása az emberi szervezetre

II. ELMÉLETI KINEZIOLÓGIA

 • II./1. Az integrált agyműködés
 • II./2. A jobb és bal agyfélteke feladatai
 • II./3. A keresztmozgás és a homolaterális mozgás hatása és jelentősége
 • II./4. Stresszoldó kineziológiai technikák és hatásuk, a kineziológiai kezelésen kívül alkalmazható egyszerű stresszoldási technikák
 • II./5. Önkezelő kineziológiai gyakorlatok és hatásuk
 • II./6. Képességfejlesztő kineziológiai gyakorlatok, tanulási nehézségek korrigálása kineziológiai módszerekkel
 • II./7. A mozgásrendszeri deformitások okai a kineziológia szemszögéből
 • II./8. A környezeti stresszek (táplálkozás, földsugárzás, légszennyezés, stb.)
 • II./9. Az érzelmi stresszek; kommunikációs zavarok
 • II./10. Milyen tipikus életkori krízisek esetén tartaná megfelelőnek vagy ajánlottnak a kineziológiai módszerek alkalmazását?

III. SZABÁLYRENDSZEREK A KINEZIOLÓGIÁBAN

 • III./1. A kineziológiai munka legfontosabb etikai alapelvei; a kineziológus etikai felelőssége
 • III./2. A titoktartási kötelezettség kérdése a kineziológus munkájában, adatvédelem
 • III./3. A kliens és a kineziológus kapcsolata; a "szolgáltatás" etikája
 • III./4. Anamnézis a kineziológiában (első találkozás a klienssel); dokumentációs kötelezettség
 • III./5. A helyes izomtesztelés feltételei; a segítő magatartás jellemzői (ráhangolódás, magabiztosság, érdeklődés)
 • III./6. A lehetséges tesztelési hibák
 • III./7. A környezet szerepe a kineziológiai kezelés során; higiénés előírások
 • III./8. Kompetenciahatárok a kineziológiában
 • III./9. A gyermekkorú kliens kezelésének sajátosságai
 • III./10. A kineziológus személyiségének szerepe a kezelés során; a hiteles kommunikáció

A KINEZIOLÓGIA SZAKMAI VIZSGA GYAKORLATI TÉMAKÖREI

TOUCH FOR HEALTH

Minden tétel 'a' és 'b' részből áll, ahol az 'a' rész a A 14 izomteszt bemutatása. Ezért itt csak a 'b' részeket soroltam fel. Egyes elnevezések már máshogy szerepelnek az új Touch for Health jegyzetben, ezekben kérd oktatód segítségét!

 • 1. b./ Világos izomteszt és korrekciói - Az izom működésének ellenőrzése - Túlterhelés teszt - Felhúzás-lehúzás-felhúzás - Víz - Szem-energia - Fül-energia (elmélet és gyakorlati bemutatás)
 • 2. b./ Neurolymphatikus masszázspontok és neurovascularis kontaktpontok - 14 fő izom erősítése (elmélet és gyakorlati bemutatás)
 • 3. b./ Meridiánok sorrendje, a meridiánóra - 14 meridián bemutatása (elmélet és gyakorlati bemutatás)
 • 4. b./ Egyszerű fájdalom-lebontás - NL pontok masszírozásával - Meridián masszírozásával (elmélet és gyakorlati bemutatás)
 • 5. b./ Célbalansz - 14 izomteszt segítségével (elmélet és gyakorlati bemutatás)
 • 6. b./ Spindel-sejt-mechanizmus és Golgi-ín-apparátus - bemutatása a 14 izmon (elmélet és gyakorlati bemutatás)
 • 7. b./ Az öt elem tana, a meridiánok hozzárendelése az öt elemhez - Szín- balansz - Hang - balansz - Érzelmi balansz (elmélet és gyakorlati bemutatás)
 • 8. b./ Öt elem balansz, erősítés akupresszúrás pontokkal - Sheng-ciklus - Ko-ciklus (elmélet és gyakorlati bemutatás)
 • 9. b./ Túlenergia pontok /alarmpontok, vészhelyzet pontok/ (elmélet és gyakorlati bemutatás)
 • 10. b./ Meridiánóra használata a gyakorlatban - Sorrendiség elve - Nap-éjszaka elv - Háromszög - Négyzet (elmélet és gyakorlati bemutatás)
 • 11. b./ Pulzus teszt (elmélet és gyakorlati bemutatás)
 • 12. b./ Tibeti energia-nyolcas (elmélet és gyakorlati bemutatás)
 • 13. b./ Egyéb energia-kiegyenlítő technikák - Luo-pontok - Fájdalom kopogtató pontok - Nyugtatás akupresszúrás pontokon keresztül - Gerincreflex pontok (elmélet és gyakorlati bemutatás)
 • 14. b./ Stresszleépítés a jövőben (elmélet és gyakorlati bemutatás)
 • 15. b./ Reaktív izmok (elmélet és gyakorlati bemutatás)

AJÁNLOTT IRODALOM kineziológus szak

 • Carol A. Hontz Végtelen lehetőség Carol Kft., 1994.
 • Carol A. Hontz Rejtett kincsünk, a gyermek Carol Kft., 1996.
 • Kim da Silva / Do - Ri Rydl Kineziológia Dunakönyv Kiadó, 1994.
 • John F. Thie Gyógyító érintés Polgár Kiadó, 1996.
 • Kim da Silva / Do - Ri Rydl Mozgással az energiáért Grizli Kiadó, 1995.
 • Dr. Dennison Észkerékkapcsoló Agykontroll Gmk., 1993.
 • Dr. Dennison Észkapcsoló agytorna Agykontroll Gmk. 1993.
 • Közösségi mentálhigiéné Szerk.: Gerevich József Animula Bp., 1997.
 • Virginia Satir A család együttélésének művészete BFI-Bp.
 • Ruth Bang A segítő kapcsolat Tankönyvkiadó Bp., 1980.
 • Selye János Életünk és a stressz Akadémia Kiadó Bp., 1973.
 • A szakterületeknek megfelelő jegyzetek anyaga
 • Dr. Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Animula Bp., 1994.
 • Kineziológia magazin Alterna Kft.